Den nye skolen i Kawangware slummen i Nairobi.

Gunnar Hamnøy var på besøk i Kawangware for å følge med på byggingen av den nye barneskolen og barnehagen der. Om noen uker kan barna flytte inn i en ny og tjenlig skole.
Stor takk til dere som har vært med å gi penger til dette gode prosjektet. Bildet viser rammeverket i 1. etasje.