Skoleinnvielse i Kawangware slummen i Nairobi.

Fredag 2. oktober er det stor fest i Kawnagware, en ny skole skal innvies. Fra Norge kommer en gruppe på 15 personer og skal delta. Gruppen skal videre på reise rundt om i Kenya og vil besøke andre av NSP Aid sine prosjekter og være turister i 2 uker. Bildet viser lærere ved skolen som ser frem til ny og tjenlig skole.