Økonomisk støtte til en kvinnelig student.

Vi har fått et spørsmål fra en familie vi samarbeider mye med i Kenya om støtte til studie for deres datter i 2 år. Studenten har arbeidet i kristent media arbeid i Tanzania og skal studere på et universitet i Arusha i Tanzania. Studenten vil ta en Master i Masters Degree in Business Administration på et universitet i Arusha i Tanzania.
Studietiden er to ar og vil koste 320 000 Kenya shilling tilsammen. Dette tilsvarer kr 22 860 for begge årene. Betalingen er delt opp i 4 rater hvert på kr 5715.
Vi opplever det som svært viktig å være med å legge tilrette å støtte unge afrikanere som ønsker å få seg en yrkes utdannelse.
Om noen ønsker å være med å hjelpe denne unge kvinnen vil vi opplyse om navn og dere kan få personlig kontakt.