Operasjon støtte fra "Torunns operasjons- konto"

En av våre medarbeider i prosjektet "Heart to Heart" i KIbira slummen i Nairobi måtte til sykehuset for å få utført en operasjon. Operasjonen koster 120 000 kenya shilling (ca kr 9000), det er en stor summ penger i Kenya. Mange offentlig ansatte har ikke mer en ca 30 000 kenya shilling pr mnd i lønn, mange i slummen lever for under en $ pr dag (kr 6,00).Det er ikke sykekasse og ordninger vi har i Norge som dekker slike utgifter. Venner av den unge kvinnen samlet sammen 50 000 kenya shilling og familien måtte låne 70 000 shilling. NSP Aid har betalt ut lånet fra "Torunns operasjons-konto".