Støtte til fattige unge i POKOT i Kenya som skal gå på vgs.

Vest i Kenya er et område som heter Pokot, det grenser i vest til Uganda, i nord til Turkna. Det store Mont Elgon er i dette området. NLM og SIK på Island har drivet misjonsarbeid i dette området i mange år, det er bygd opp mange barneskoler og vgs. NLM har valgt å fase ut arbeidet, gradvis.

Målet er at kirken selv skal klare seg selv. De er ikke enkelt med lite intekt.

Kirken har stor omsorg for ungdom som ønsker å studere og komem videre ut av fattigdommen. Kirken spør oss i NSP Aid om hjelp til skolepenger.

Vi vil støtte på den måten at familien skal sørge for 25 % av utgiftene og NSP Aid sinde givere 75 %.

For å makte dette må vi ha kr 350 pr månd fra den som vil hjelpe en elev på skolen. Om du vil hjelpe flere er du selvsagt velkommen til det.

2 elever kr 700, 3 elever kr 1050. osv.

 

Du som vil bli fadder ønsker vi skal fylle ut en avtale med oss om å bli fast giver. Dette kan du gjøre ved å klikke deg inn på en grønn firkant på 1. side på vår hjemmeside, og gå videre. Da må du kvittere med bank ide.

Lykke til.