Tabor Evangelical College

Tabor er et stort skolesenter i Awasa i Sør Etiopia, skolen er bygd opp av Mekane Yesus kirken med god støtte fra Misjonssambandet i Norge. NORAD har vært en god partner også for å bygge opp denne store skolen.

Andaktssamling ved Tabor Evangelical College
Andaktssamling ved Tabor Evangelical College

Kirken miste skolen under revolusjonen, men har nå fått skolen tilbake og rustet den opp på nytt.

Skolen er i dag et stort skolesentrum med College, bibelskole og Misjonsskole.

 

Det går 1000 elever ved skolen.

 

Misjonssambandet har Norske lærere ved skolen og er på dem måten støttet av Misjonssambandet.

 

NSP Aid overfører penger til skolen fra givere som ønsker å være med å støtte studenter ved skolen med skolepenger.

For skoleåret 2011-12 overførte NSP Aid til skolen penger som dekket utgiftene til 17 studenter, dette fortsetter vi med hvert år for å hjelpe elever som ikke har økonomi å gå på skole. De siste årene er det 5 studenter som får støtte av våre givere til å studere ved skolen.

Støtte til 4 elever på Tabor Misjonsskole / College i Awasa i Etiopia.

Skolen har søkt NSP Aid om en ekstra støtte for 4 elever som går på misjonsskolen til Mekane Yesus kirken i Etiopia. 2 av elevene er det alt betalt for, de to siste ble det bevilget penger til på styremøtt til NSP Aid den 15.12. Ett år på skolen koster 13900 birr.

Nye studenter også i år har fått støtte fra givere gjennom NSP Aid.

Det er noen trofaste givere som overfører penger til støtte for studenter ved Tabor college og misjonsskole i Awasa.
Kostnadene for et år en nesten kr 4000 for en elev. Tabor har nesten 1000 studenter. Tabor er College, bibelskole og misjonsskole.

17 studenter har fått stipend for skoleåret 2012-13

NSP Aid fikk brev fra Tabor College og Misjonsskole i Hawassa i Etiopia med melding om at det er gitt nye stipend for skoleåret 2012-13.

Omlag 20 studenter fikk stipend skoleåret 2010-11.

NSP Aid betalte for omlag 20 studenter fikk stipend og støtte skoleåret 2010-11 på Tabor College i Hawassa.