Omlag 20 studenter fikk stipend skoleåret 2010-11.

NSP Aid betalte for omlag 20 studenter fikk stipend og støtte skoleåret 2010-11 på Tabor College i Hawassa.

Flere av studentene har ikke økonomi til å gå på skole, og det er heller ikke stipend og offentlig lånekasse for studenter i landet. Det er flere givere som betaler fast hver mnd til en konto som går til stipend og skolestøtte til elever ved Tabor i Hawassa i Etiopia.

 

Skolen eies og drives av Mekane Yesus kirken (den lutherske kirken). Skolen har 800 studenter, fordelt på bibelskole, misjonsskole og College.