Støtte til 4 elever på Tabor Misjonsskole / College i Awasa i Etiopia.

Skolen har søkt NSP Aid om en ekstra støtte for 4 elever som går på misjonsskolen til Mekane Yesus kirken i Etiopia. 2 av elevene er det alt betalt for, de to siste ble det bevilget penger til på styremøtt til NSP Aid den 15.12. Ett år på skolen koster 13900 birr.