Arba Minch Yrkesskole spør om hjelp til å utvide bilverkstedet.

Arba Minch Yrkesskole driver et godt bilverksted, dette verkstedet er med å finaniserer driften av yrkesskolen. NSP Aid har fått spørsmål fra skolens ledelse om vi kan være med å finansiere et nytt bygg, et bygg til karoseri verksted. Bygget er kalkulert til omlag kr 200 000, i tillegg kommer utstyr i bygget, dette har vi ikke fått kalkyle på og oversikt over det som trengs.

Er det noen av dere som som kan være med å gjøre dette bygget mulig?