Yrkesskolen får karosseriverksted.

En leser av Sunnmørsposten har kontaktet oss i NSP Aid for å fortelle at det som trengs for å bygge opp et karosseriverksted på yrkesskolen blir overført til NSP Aid sin konto. kr 220 000 er gaven. Giveren vil være helt anonym.
vi fylles med stor takk for slike gaver som er med å gjør det mulig for yrkesskolen å bygge ut og sikre drifts økonomien ved skolen. I Etiopia er det ikke offentlig økonomisk støtte til drift av skoler. Skolen har heller ikke drifts støtte fra Norad eller misjon. Skolens inntekter kommer fra bilverkstedet, sjåførskolen og utleie av en møbelfabrikk som ble bygd opp.