Barn får tilbud om å få gå på skole i Geresse i Etiopia.

Det hele startet med at NSP Aid fikk spørsmål fra en av lederne i kirken i Geresse, Kes Ketema om vi kunne hjelpe kirken med penger slik 20 handicappede barn kunne få skolegang. Noen av barna har mistet føtter og hender og hadde ikke mulighet å gå på skole.
Vi sa ja til det.

1 gutt har mistet en hånd og 1 fot, 2 gutter har mistet 1 fot og 2 gutter har mistet 1 hånd.

1 jente har mistet 1 hand og 2 jenter mistet en.

Vi må ha kr 1700 pr år for å hjelpe 1 barn. Kirken i Geresse har lovt oss navn og bilder av barna.

Er det noen av dere som vil hjelpe oss slik vi kan hjelpe de 9 barna, er det fint om dere kan kontakte oss omgående.

 

I dag er dette tilbudet økt til 20 barn og unge.

En av dem er ferdig på medisin studie i Soddo i høst 2018, og en annen på lærer skolen.

NB bildet er tatt i Arba Minch og tilhører ikke Geresse.