Malaika Villages.

Framnes Home på Malaika Villages Faraja
Framnes Home på Malaika Villages Faraja

Barnelandsbyer i Kenya for foreldreløse barn.
NSP Aid samarbeider med Heart to Heart i Nairobi og Faraja Childrens Home sør for Mombasa med å bygge opp barne landsbyer i Kenya. Vi vil bygge opp på flere plasser i Kenya, og mindre enheter. Vi vil bygge i nært samarbeid med våre største og viktigste samarbeidspartnere i Kenya.

Våre største og viktigste samarbeidspartnere i Kenya; Heart to Heart i Nairobi og Faraja Children’s Home på Wema er de som skal fronte, bygge og drive barnalandsbyene NSP Aid er med på.

Vi vil bygge flere mindere og på flere plasse, ikke samle alt på et sted. Dette tror vi er langt bedre for barna.

 

Den første landsbyen blir bygd på Kenya kysten i samarbeid med Faraja Children’s Home (Faraja). Arbeidet på Faraja har vært finansiert av NSP Aid i 11 år og vi har et svært godt samarbeid med dem. Vi ønsker å bygge videre på dette gode samarbeidet.

Den neste landsbyen er så langt tenkt bygd utenfor Nairobi i Rongai i samarbeid med Heart to Heart, en organisasjon som NSP Aid har samarbeidet tett sammen med i 9 år. NSP Aid finnasierte en 28 mål stor eienom i Kisarin utenfor Nairobi til formalet. Kjøpesummen var kr 2,2 millioner kroner.

 

 

Prisen for 1 bolighus er stipulert til ca kr 500 000 ink infrastruktur.

Dette kan være et godt prosjekt for en forsamling og menighet som ønsker noe konkret de kunn engasjere seg med.