Malaika Childcare Villages Voi, barnelandsby i Kenya for foreldreløse barn

Det er sendt inn for registrering i Kenya en ny organisasjon som skal bygge og drive en barnelandsby for foreldreløse barn i Kenya. Navnet er "Malaika Childcare Villages"
NSP Aid ser positivt på dette og ønsker å være med å gjøre dette prosjektet mulig.

Formann for dette i Kenya er Zaccheaus Maganga i Voi. Dette er i samarbeid med Heart to heart og andre interesserte i kenya.

I februar 2015 besøkte medarbeiderne i Heart to Heart og på barnehjemmet Faraja Kampala i Uganda, sammen med Gunnar Hamnøy og Zaccheaus Maganga Watoto.

Vi ville se og lære av dem.

Ønske og planen er å bygge 9 bolighus i en klynge. I Hvert hus skal det bo 8 barn og en "mor" . Vi må planlegge mange slike tun med 9 hus for å få plass til mange barn.  

Skole og barnehage vil også bli bygd.  

 

Nå må vi samle inn penger til å skaffe tomt. Vi har fått ein eiendom utenfor Voi i Kenya på over 600 mål, vi venter på å få papirene på at prosjeket er eier.

Organisasjonen Malaika Childcare Villages er blitt registrert i Kenya som egen organisasjon, vi håper å få reg. nr for organisasjonen snart.

 

NSP Aid "selger" 2000 parseller a 1000 kr stk, dette til tilføre prosjektet kr 2 mill.

pr. i dag er det "solgt" 1465 parseller.

 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette store prosjektet etterhvert.

 

Vi håper at det er mulig å bygge et bolighus for 250 000 kroner, dette kan være et godt prosjekt for en forsamling og menighet som ønsker noe konkret de kunn engasjere seg med. Et firma som ser etter et prosjekt som de kunne delta i, eller enkelt personer som ønsker å bidra med å bygge sitt hus.

Bildet er av en barne- landsby i Uganda.

 

Gaver kommer inn til dette prosjektet, og vi ser frem til å starte opp snart. Vi må bygge opp gradvis dette.