Barnelandsbyer i Kenya for foreldreløse barn.

NSP Aid samarbeider med Heart to Hear i Nairobi og Faraja Childrens Home sør for Mombasa med å bygge opp barne landsbyer i Kenya. Vi vil bygge opp på flere plasser i Kenya, og mindre enheter. Vi vil bygge i nært samarbeid med våre største og viktigste samarbeidspartnere i Kenya.

Styret i NSP Aid sende ut denne orienteringen i dag,11.april 2019.

En orientering fra North South Partnership Aid (NSP Aid) til deg som har vært med som giver til Malaika Childcare Villages (MCV) i Kenya.

Styret og administrasjonen i NSP Aid har den siste tiden, før byggestart av dette store prosjektet som er planlagt utenfor Voi i Kenya, gjennomført en rekke tiltak for å kvalitetssikre prosjektet.

Flere i styret, faglige rådgivere og daglig leder i NSP Aid har besøkt Kenya og hatt møter med styret i MCV, lederne i Faraja Children’s Home, Heart to Heart i Nairobi og offentlige myndigheter i Kenya om prosjektet.

Våre største og viktigste samarbeidspartnere i Kenya; Heart to Heart i Nairobi og Faraja Children’s Home på Wema har etter hvert kommet til at de vil tilrå at det bygges flere mindre boligklynger med fokus på å hjelpe barn i nød, enn en stor barnelandsby . Erfaringer fra andre lignende prosjekter tilsier at flere mindre enheter lokalisert til forskjellige steder blir mindre sårbare enn ett stort anlegg som opprinnelig ble planlagt.

Den første landsbyen blir bygd på Kenya kysten i samarbeid med Faraja Children’s Home (Faraja). Arbeidet på Faraja har vært finansiert av NSP Aid i 8 år og vi har et svært godt samarbeid med dem. Vi ønsker å bygge videre på dette gode samarbeidet.

Den neste landsbyen er så langt tenkt bygd utenfor Nairobi i Rongai i samarbeid med Heart to Heart, en organisasjon som NSP Aid har samarbeidet tett sammen med i 6 år. Heart to Heart har i dag en eiendom på 4 mål og de ønsker å kjøpe ytterligere 12 mål. I denne landsbyen vil vi bosette svært sårbare barn fra slummen og bygge skoler. Flere områder kan være aktuelle for videre utbygging.

Styret i NSP Aid støtter omlegging av utbyggingen fra ett stort anlegg til flere mindre anlegg, og forstår argumentasjonen for at det vil gjøre hele prosjektet mindre sårbart.

Prosessen har tatt noe lengre tid enn det vi opprinnelig hadde forestilt oss, men for styret har det vært svært viktig å kvalitetssikre prosjektet før vi setter i gang arbeidet.

Avslutningsvis ønsker styret i NSP Aid å takke alle giverne; skoler, bedrifter og enkelt-personer som bidrar. Noen har gitt penger til gjerde, infrastruktur, bygging av hus og andre til finansiering av drift.

 

Prisen for 1 bolighus er stipulert til ca kr 500 000 ink infrastruktur.

Dette kan være et godt prosjekt for en forsamling og menighet som ønsker noe konkret de kunn engasjere seg med.