Malaika Childcare Villages Voi, barnelandsby i Kenya for foreldreløse barn

Fra MCV ble etablert av har Zaccheaus Maganga i Voi vært formann, men påå styremøte i Voi den 25.01 2019 ble Samson Mwakuda valgt til formann. Samson Waluds har vært biskopi i dette området av Kenya i mange år for Den Angelikanske kirken. Nestformann er biskop i den lutherske kirken Bakari Kea.

 

MCV er et prosjekt i samarbeid med Heart to Heart og Fararaja Chilrdrens Home i Kenya, begge støttet økonomisk av NSP Aid.

andre interesserte i kenya.

I februar 2015 besøkte medarbeiderne i Heart to Heart og på barnehjemmet Faraja Kampala i Uganda, sammen med Gunnar Hamnøy og Zaccheaus Maganga Watoto.

Vi ville se og lære av dem.

Ønske og planen er å bygge 9 bolighus i en klynge. I Hvert hus skal det bo 8 barn og en "mor" . Vi må planlegge mange slike tun med 9 hus for å få plass til mange barn.  

Skole og barnehage vil også bli bygd.  

 

Nå må vi samle inn penger til å skaffe tomt. Vi har fått ein eiendom utenfor Voi i Kenya på over 400 mål, vi venter på å få papirene på at prosjeket er eier.

Organisasjonen Malaika Childcare Villages er blitt registrert i Kenya som egen organisasjon, vi håper å få reg. nr for organisasjonen snart.

 

Vi håper at det er mulig å bygge et bolighus for 350 000, men med noe infrastruktur må vi muligens legge til 100 000 kroner til pr hus. Dette kan være et godt prosjekt for en forsamling og menighet som ønsker noe konkret de kunn engasjere seg med. Et firma som ser etter et prosjekt som de kunne delta i, eller enkelt personer som ønsker å bidra med å bygge sitt hus.

Bildet er av en barne- landsby i Uganda.

 

Gaver kommer inn til dette prosjektet, og vi ser frem til å starte opp snart. Vi må bygge opp gradvis dette.