Kjøp av parsell på eiendommen vi må kjøpe for å bygge barnelandsby i Kenya

Kjære giver

I dag henvender vi oss til alle dere som er med og støtter arbeidet som NSP Aid er med på mellom foreldreløse og vanskeligstilte barn i Kenya.
Vi i NSP Aid ønsker å være med og støtte det arbeidet som den kenyanske hjelpeorganisasjonen Heart to Heart har satt i gang for å bygge opp en barnelandsby i Kenya for foreldreløse barn fra slummen i Nairobi.
I februar 2015 var jeg sammen med medarbeidere i Heart to Heart og representanter for barnehjemmet, Faraja Children’s Home, på besøk til Watoto i Uganda. Watoto har bygd opp 3 landsbyer og har omsorg for 3000 barn.
Fra Watoto får vi overta tegninger og planer for deres driftsopplegg som kan kopieres, noe som vil redusere kostnadene ved oppbygging av barnelandsbyen.
I den ene av de vedlagte filer vises bilder fra en barnelandsby i Watoto som er modell for den påtenkte barnelandsby i Nairobi. Hvert hus er bolig for 8 barn, hvorav 4 jenter og 4 gutter mellom 3 og 18 år. Barn under 3 år er plassert i babyavdeling og de over 18 år i ungdomsavdeling. Det skal bygges skole og barnehage og ellers det som hører med til en barnelandsby.
Det er registrert en lokal organisasjon i Kenya som skal bygge og drive landsbyen. Landsbyen får navnet Malaika Childcare Villages, vi håper at vi snart kan få reg. nummeret.
Utenfor Voi i Kenya har 89 jordeiere gitt prosjektet en eiendom på over 600 mål, vi venter på å få dokumentet på at prosjektet er eier av landet.

Fortiden "selger" vi i Norge 2000 parseller. 1 parsell er på ca 300 m2 og koster kr 1000 pr stk.
I begynnelsen av mai sende NSP Aid ut ett takkebrev og kopi av ett bilde som kunstneren Inger Giskeødegård i Ålesund har malt til NSP Aid til over 120 som har "kjøpt" sine parseller.

Pr. i dag, 12.mai har vi "solgt" 1465 parseller, vi mangler "kjøpere" til 535 før vi er i mål.
Pengene vi får inn til prosjektet på denne måten skal gå til:
Utgifter til registreringer, bore etter vann, sette opp elefantgjerde, elektrisk strøm osv.
Dersom du kan bli med på dette så sende oss noen ord:
post nsp-aid.com
.