Malaika Childcare Village er snart klar til byggestart.

Uten for Voi i Kenya har den lokale organisasjonen Malaika Childcare Village fått 400 mål land gratis av lokalbefolkningen, skjøte er ferdig og lokale myndigheter lokalt og på nasjonalt nivå har signert og stadfestet at eiendommen er Malaika Childcare Village som eier.

Vi har hatt en lang periode med planer og noen prosesser, dette har gjort at det har gått en del ekstra tid før byggestart.

Vi har boret etter vann og funnet det, vannet er testet og godkjendt til drikkevann.

En oranisasjon i USA, eMi har gått inn i prosjektet som utarbeidet tegninger og plan for utbygging og drift av eiendommen.

Vi har lagt vannledning til et et lagerbygg av to 40 fots containere, midt på eiendommen, i dette lageret skal vi huse kontor og verktøy. På taket er det montert opp solselle for å drive vannpumpa. Det er bygd toalett for arbeiderne som snart er i gang.

Dette blir et stor og krevende prosjekt.

Det skal settes opp et gjerde rundt hele eiendommen som skal sikre mot villdyr og andre intrengere.

Det skal bygges opp boligtun med 9 bolighus og i hvert hus skal det bo 8 barn sammen med ei mor. Totalt i et tun skal det bo 72 barn og 9 voksne. Planen er å bygge 2 tun i første byggetrinn og på eiendommen er det tegnet inn plass til 16 tun, skole, barnehage, kirke, gårdsbruk osv.