Mange givere er med, vi trenger flere.

Elevene på Framnes kristne videregående skole samlet inn kr 1,2 millioner til å bygge et tun i landsbyen, elevene på KVS Lyngdal samler inn tilsvarende dette skoleåret. En eldre kvinne har donert 1 mill kt til skolebygg, givere har betalt inn ca 2 mill til infrastruktur.

Flere personer har gitt beskjed om at de ønsker å finansiere et bolighus. Vi er ikke ferdig med kalkylen av bolighusene, men håper og tror at de vil koste mellom 250 og 200 000 kr pr stk.