alle barne på barnehjemmet
alle barne på barnehjemmet

Kenya

Kenya er et land ved ekvator i Øst-Afrika. En stor del av landet var tidligere britisk koloni fram til 1963 under navnet Britisk Østafrika.

 

Viktige importvarer er olje, jern, plast og maskiner. Viktige eksportvarer er kaffe, frukt, te og sement. De viktigste handelspartnerne er USA, Storbritannia, Tyskland, Japan og Uganda.

 

Kenya har et rikt dyreliv og en fantastisk natur, noe som har gjort at landet har utviklet seg som et turistmål.

(Kilde: Wikipedia)

Faraja Children's Home Kenya

Faraja Children's Home er ett barnehjem som drives av Den lutherske kirken på Kenya kysten. Faraja i landsbyen Wema (sør for Mombasa), like ved Ukunda.
Det er 53 barn og unge som har dette som sitt hjem.

Barnehjemmet er etablert på en fraflyttet misjonsstasjon som NLM bygde opp for flere år siden. I 2011 engasjerte NSP Aid seg for å hjelpe kirken med å drive barnehjemmet og bygge opp hjemmet.

 

Det er den lutherske kirken på kysten i Kenya som eier og driver barnehjemmet. De som arbeider på hjemmet er kenyanere. På eiendommen er også kirken for den lokale menigheten på Wema.


Det bor i dag 53 foreldreløse barn på Faraja Children's Home. Barna kommer fra familer på kysten. Mange tilhører den lokale stammen Digo. Flere av foreldrene til barna er døde. Det arbeider 10 personer på barnehjemmet med ulike oppgaver. Hver måned overfører NSP Aid penger for å drive barnehjemmet.

Nedenfor finner du informasjon om hva du kan hjelpe med. Ønsker du å gi en gave, kan du sende penger til Vipps 10700 eller bankontonnummer 1503 25 02366. Husk å merke gaven med hva pengene skal gå til. Les mer nedenfor:

 

Rent vann

Barnehjemmet trenger rent vann og NSP Aid ønsker å støtte kirken med å få løst dette snart. Vann vil gi barna og de som arbeider på barnehjemmet en ny og lettere hverdag.NSP Aid har vært med å løse dette. Et borefirma boret etter vann, dette gav ikke resultat. Ledelsen av barnehjemmet har valgt å løse vannproblemet med å kjøpe pumpe og agregat, samt rør fra en brønn til noen store vanntanker på 16000 liter, utenfor ene bolighuset. Kostnaden med dette er betalt av NSP Aid, med gaver fra givere i Norge.

I tillegg til dette har NSP Aid bygd en stor underjordisk vanntank på 130 m3 for å samle regnvannf ra 6 tak, dette gir vann til å vanne åkrer for å dyrke mat.

 

 

Bygge 2 nye bolighus til barna og oppgradering av hele senteret

Den 11. november 2012 ble to nye bolighus innviet med stor fest.

Det var 23 gjester fra Norge med på festen sammen med nesten 500 fra Kenya, mange fra kysten.

Hvert bolig bygg er på 150 m2 og har plass til 12 barn i hvert hus, samt bolig for husmor.

Boligene er hjem for barna.

Husene er tilrettelagt for fysisk bevegelseshemmede. 

Det er kjøpt nye møbler og utstyr til husene.

Alt er betalt av enkeltpersoner og bedrifter i Norge.

Tidligere Kenya-misjonærer Edvard Helland og Arthur Strømme var rådgivere i byggeprosessen.

 

Bygger 2 nye mindre bolighus for barn som fyller 18 år.

I 2015 fyller 7 av barna 18 år og må derfor flytte ut av selve barnehjemmet. De flytter over i ungdomsboliger. Vi bygger ett hus for jenter og ett for gutter. Begge husene har 3 soverom, WC og dusjrom.

 

Ombygging av eksisterende hus.

Ombygging av eksisterende hus er planlagt å starte opp så snart som mulig. Gaver til dette er gitt av bedrifter fra Østfold og Romsdal.

Vi har bygd om bolighusene som NLM bygde som misjonsstasjon, for over 30 årsiden.

Det ene huset er nå bolig for tilsette og gjestehus for gjester som kommer på besøk. Huset har god standard, med dusj og wc.

Det andre huset er bygd om til kontor og 2 undervisningsrom.

 

Lærer på barnehjemmet.

Vi har tilsett en egen lærer for barna, dette har vært en svært god investering.

Læreren følger opp det elevene lærer på den lokale skolen og har mye ekstra undervisning med barna.

 

Produksjon av mat.

Eiendommen er på 40 mål. Kirken ønsker å produsere mat for eget bruk og for salg. dette kan redusere matbudsjettet og gi økte inntekter. Vi bygde en stor underjordisk vanntank på 130 m3, fra denne blir vann pumpet opp i et vanntårn og videre til åkrer og drivhus. Vi samler regnvann fra 4 boligtak.

Det er viktig for oss i NSP Aid å bidra til at dette prosjektet skal bli bærekraftig på sikt, at kirken på kysten kan malte å overta utgiftene med å drive barnehjemmet selv.

 

Drivhus .

I januar 2013 ble det sett opp et drivhus på 200 m2, og i drivhuset skal det produseres tomater for salg. Et ektepar har gitt kr 25 000 til dette drivhusprosjektet, summen dekker kostnadene med å kjøpen inn og sette opp drivhuset.

 

Kuer.

En menighet i USA har kjøpt inn 2 kuer og vil bidra til kuhold og bruk av melk i kosten.

 

Den lokale skolen på Wema.

Våren og sommeren 2014 engasjerte NSP Aid og kirken seg med å bygge om og oppgradere den lokale skolen. Det er over 400 elver på skolen, også barna fra barnehjemmet. Dette var en svært nyttig innvestering. Standarden på skolen er mye bedre etter dette.

 

 

Ønsker du å støtte barnehjemmet med penger bruk konto 1503 25 02366 og merk gaven.

  

Vis alle bildene (32)

Gjester fra Norge på besøk på Faraja sammen med Gunnar Hamnøy i januar 2019

Det er alltid hyggelig å få reise sammen med givere og folk som er interessert i det arbeidet vi i NSP Aid er med på for å hjelpe barn til et bedre liv. onsdag 23.januar 2019 var en liten gruppe sammen med Gunnar Hamnøy på besøk.31.01.2019

På besøk på Faraja Childrens Home.

Tur-gruppen fra Norge med Gunnar Hamnøy som leder besøkte barnehjemmet flere ganger de dagene vi var på Kenya kysten, fra den 8.-12.oktober. Vi deltok på skolebesøk på Wema, møtte alle elevene og lærerne, vi var med på Gudstjeneste søndag den 11.oktober og Gunnar Hamnøy forkynte Guds ord. Gjestene fra Norge sang en sang. Den lille kirken på Wema var stappfull av folk. Det er flott å møte barna og de som arbeide med barna.14.10.2015

Gunnar Hamnøy på besøk på Faraja Childrens Home

Gunnar Hamnøy besøkte Farja Childrens Home og møtte styret, de 7 nye barna som har flyttet inn på barnehjemmet og så på de to nye ungdomsboligene som er sett opp for unge som fyller 18 år og må flytte ut av barnehjemmet. De unge som flytter ut går over i ett nytt prosjekt for å følge dem opp med skolegang, tilpasset den enkelte.20.06.2015

Ungdomsboliger er tatt i bruk.

2 nye ungdomsboliger er bygd på Faraja Childrens Home denne vinteren og våren. 7 unge som fyller 18 år har flyttet ut av barnehjemmet til nye boliger. Pengene til husene er kommet fra givere i Norge, bedrifter, forsamlinger og enkeltpersoner. Stor takk til dere alle sammen..10.05.2015

Takker, dette er løst.

Haster! Vi trenger 3 flere givere til barnehjemmet, slik skrev vi i vår.
Nå er dette løst. vi har fått plass og givere til 7 nye barn på barnehjemmet.

Det skal flytte ut 7 unge fra barnehjemmet, Faraja til ungdomsboliger, når det er gjort kan vi ønske velkommen 7 nye barn. Skal vi makte det må vi ha nye givere som kan hjelpe oss med dette.
kr 1000 pr mnd dekker kostnadene for ett barn på barnehjemmet. Det er mulig for flere å være med å dekke kostnadene for ett barn, om du syns kr 1000 er mye. Om du vil hjelpe til er det fint om du kontakter oss, Vi har givere til 4 av barna i dag, og har behov for 3 til snart. Bildet viser en av de unge som flytter inn i ungdomsboliger sammen med to av våre givere som var på besøk Randi og Lars Dalen fra Ølen.06.03.2015

Vi bygger 2 nye ungdomsboliger på Faraja.

Vi bygger 2 nye ungdomsboliger på Farajas Childrens Home i Kenya. 7 av barna er nå 18 pr og må flytte ut fra barnehjemmet. 2 jenter og 5 gutter. Vi ønsker å støtte barna slik de får utdannelse og kan makte livet selv, det er godt å ha et hjem de kan komme tilbake til. Vi ønsker å takke de som har gjort dette byggeprosjektet mulig, tilsette og eiere av Kynningsrud as.06.03.2015

Flere som vi støtte barnehjemmet Farja Childrens Home.

Vi bygger 2 nye ungdomsboliger, som skal bli husrom for 7 unge som fyller 18 pr og har bodd på barnehjemmet siden NSP Aid kom med i arbeidet for 4 år siden. Når de unge flytter ut har vi plass til 7 barn til, det koster penger. vi kalkulerer kr 1000 pr mnd for ett barn, for denne summen ligger lønn til alle tilsette, mat, klær, medisiner, skolegang osv. Håper å høre fra deg som bli med på dette, enten delbetaling for et barn, eller at du følger ett barn. Du vil få bilde og opplysninger om barnet du betaler for.24.01.2015

Vi planlegger å sette opp mer hus på Faraja.

7 av barna på Faraja Childrens Home fyller 18 år neste år. Når de er 18 år må de flytte ut av barnehjemmet. I dag har vi ikke hus for ungdom. Vi har fått tegnet to mindre hus, hvert med 3 soverom og felles veranda og felles wc og dusj. Et hus for gutter og et for jenter. Dette blir gjort for at de unge kan ha en plass å komme tilbake til sitt "hjem" når de har behov for det. Dette er ikke ment som permanente boliger for de unge, målet er at de skal gå videre på skole og få arbeid og etablere et eget liv. Det trengs penger også til dette.Vi regner med at hvert hus vil koste ca kr 200 000. I tillegg til dette er det stort ønske om at vi kan bidra med penger til å gjøre gjerde rundt barnehjemmet ferdig.15.11.2014
Flere sider »