Julemat til familier i slummen

Hver år samler NSP Aid inn penger til Heart to Heart i Nairobi, slik de kan gi en stor kasse mat til jul fattige familier i slummen. Folk betaler kr 275 for en kasse. til jul 2017 ble det utlevert 600 kasser med mat. Dette vil vi fortsette med i 2018. Folk som vi gi en kasse mat kontakter oss og betaler inn kr 275 pr kasse til Vipps 1077 eller 1503 25 02366 og merker mat til jul.