2400 Moringa Olifera tre er planet ut

Det er plantet ut 2400 Moringa Olifera trær på Scripture Mission på Voi. Penger til dette kommer fra "Plant et tre" i Norge. Moringa planten er svært næringsrik og etterspørselen etter produktet er stort lokalt.