400 appelsin trær blir planet ut på Voi.

På Scripture Mission på Voi er det etablert en planteskole, støttet at "Plant et tre", de produserer egne trær for eget bruk og for salg lokal. De ventet på noe mer penger og vann før de kunne plante ut appelsintrærne. Dette vil på sikt gi inntekter til drift av misjonsarbeidet til Scripture Misson på Voi.
Bildet er fra drivhuset.