Kibera er Øst-Afrikas største slum. Her bor det i overkant av 1,1 millioner mennesker. I hjertet av slummen har den lutherske kirken i Nairobi startet et fantastisk arbeid. Hjelpeprogrammet har fått navnet «Heart to Heart»

Skolegang til foreldreløse barn i Kibera-slummen og Kawangware-slummen i Nairobi

Vi trenger flere som kan støtte dette store arbeidet i slummen. Vi vil være med å gi fremtid og håp for mange flere barn.

Kibera er Øst-Afrikas største slum. Her bor det i overkant av 1,1 millioner mennesker. I hjertet av slummen har den lutherske kirken i Nairobi startet et fantastisk arbeid.

 

Hjelpeprogrammet har fått navnet «Heart to Heart» og det hele startet i 2006. NSP Aid ble med på dette arbeidet fra april 2013. Programmet sørget for skoleplass til 14 barn, men det eskalerte raskt. Allerede til jul samme året hadde 115 barn fått samme tilbud. Da var skolen stappfull og arbeidet med å bygge flere klasserom ble startet.

 

Trenger flere faddere 

Sommeren 2014 finansierte NSP Aid flere klasserom på denne skolen. I dag sørger «Heart to Heart» for skolegang til 350 barn på Karama-skolen i Kibera. Hele 155 skoleplasser er finansiert av NSP Aid og deres bidragsytere. Vi trenger mange flere faddere.

 

I januar 2014 ble programmet utvidet til Kawangware-slummen. Det ble bygd en ny skole finansiert av NSP Aid sine givere i denne bydelen, og skolen ble åpnet  2. oktober 2015. 450 barn fra Kawangware får samme tilbud. Tilbudet omfatter skole, to måltider hver dag, skoleuniform, sko, skolebøker og medisiner til de som har behov for det. Vi har faddere til nesten 200 barn på denne skolen og 85 barn til et matprogram. Vi har behov for mange flere givere.

 

Arbeidet er langt ifra avsluttet. Fortsatt er det mange som drømmer om en skoleplass, og skal NSP Aid bidra til det – trenger de din støtte. For 250 kroner per måned sørger du for skoleplass og håp om en bedre fremtid til ett barn. 

 

Les mer om hvordan du kan bidra her.

 

 

Barn har fått mulighet til å gå på skole i Kawangware og Kibera slummen.

Gjennom NSP Aid har vi fått givere som gjør det mulig for oss å gi skoleplass til 440 barn på skolene i Kawangware og Kibera slummene i Nairobi. NSP Aid kom med i dette arbeidet i april 2013, et arbeid som drives av "Heart to Heart" i Nairobi i Kenya. I tillegg til skoleprogrammet finansierer våre givere matprogram for 120 barn i Kawangware, 20 i Kibera og mat og husrom for 14 barn i Kawangware.

Barn uten en seng i Kawangware.

Flere av barna som går på skolen i Kawangware slummen i Nairobi har ikke en familie og ei seng å gå tilbake til når skolen er slutt. Dette faktum måtte Heart to Heart gjøre noe med. De har leid ett bølgeblikk rom i et stor bølgeblikk skur i slummen. Jeg ble invitert med for å se hvordan barna hadde det. Vi gikk av tav skoleområdet, gjennom slummen og inn en port.
Gunnar Hamnøy og Mary Khainga

Ny skole innviet i Kawangware i Nairobi.

Fredag den 2.10 var mange samlet på den nye skolen "prince og peace" i Kawangware slummen i Nairobi til åpningsfest. Fra Norge var en gruppe på 16 med Gunnar Hamnøy på tur, og fikk være med på den store fest dagen.

Skoleinnvielse i Kawangware slummen i Nairobi.

Fredag 2. oktober er det stor fest i Kawnagware, en ny skole skal innvies. Fra Norge kommer en gruppe på 15 personer og skal delta. Gruppen skal videre på reise rundt om i Kenya og vil besøke andre av NSP Aid sine prosjekter og være turister i 2 uker. Bildet viser lærere ved skolen som ser frem til ny og tjenlig skole.

Den nye skolen er snart ferdig, vil du være med å hjelpe til å gjøre skole ferdig?

Innvielse 2. 10. 2015.
Den ny skolen som bygges i Kawangware slummen i Nairobi er snart ferdig til bruk. Planen var å bygge en skole for 200 elever til en kostnad på 3,6 millioner Kenya shilling.
Behovet er så stort, det er mange som vil gå på skole også i denne slumbyen, derfor ønsket Heart to Heart å bygge større. På grunn av liten tomt bygges det i 2 etasjer.
Vi har behov for mer penger for å gjøre skolen ferdig, håper er å gi 4-500 barn en skoleplass.
Ønsker du å være med å hjelpe oss med dette kan du bruke bank konto 1503.25.02366 og merke gaven "skole i Kawangware". Bilde av to skolegutter som har forventninger til fremtiden.

På besøk i Kawangware kirke og matserveringen der.

Hver dag kommer det 40-50 barn og spiser mat i den lutherske kirken i Kawangware, dette er et prosjekt 30 personer i Norge betaler, de som er med betaler for "sinn" dag. Det var godt å være sammen med barna der. Takk til dere som bidrar og gjør dette mulig.

Den nye skolen i Kawangware slummen i Nairobi.

Gunnar Hamnøy var på besøk i Kawangware for å følge med på byggingen av den nye barneskolen og barnehagen der. Om noen uker kan barna flytte inn i en ny og tjenlig skole.
Stor takk til dere som har vært med å gi penger til dette gode prosjektet. Bildet viser rammeverket i 1. etasje.
Ei stolt jente som avslutter på førskolen og er klar for 1.klasse.

Ny skole i Kawangware slummen i Nairobi.

Jeg besøkte Nairobi søndag den 7. desember, da ble daglig leder i NSP Aid orientert om at myndighetene var kritisk til den skolen barna i Kawangware går på i dag, dette på grunn av uteområdet. Kirken har jobbet aktivt med saken og funnet en god løsning, det er inngått en langsiktig leieavtale med en som eier 50 x 100 meter eiendom i nærheten av skolen.

PÅ NRK Radio i går ettermiddag.

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-moere-og-romsdal/DKMR02023914/01-12-2014#t=16m
klikk og hør.

Avslutningsfest for barna i førskolen i Kawangware.

Stor dag på "Prince of Peace" skolen som Heart to Heart har bygd opp og driver i Kawangware slummen. Stor fest for barna som fikk være med på dette. Barna er støttet av givere gjennom NSP Aid i Norge.
Flere sider »