85 barn trenger mat.

85 barn som går på barneskolen "Prince of Peace" i Kawangware trenger mat 2 ganger for dag.
Vi trenger kr 420 pr dag for å få dette til, 20 dager i mnd.
Om 20 givere betaler kr 420 pr mnd får vi dette til.
Det er også mulig at 2 givere deler på beløpet.