Den nye skolen er snart ferdig, vil du være med å hjelpe til å gjøre skole ferdig?

Innvielse 2. 10. 2015.
Den ny skolen som bygges i Kawangware slummen i Nairobi er snart ferdig til bruk. Planen var å bygge en skole for 200 elever til en kostnad på 3,6 millioner Kenya shilling.
Behovet er så stort, det er mange som vil gå på skole også i denne slumbyen, derfor ønsket Heart to Heart å bygge større. På grunn av liten tomt bygges det i 2 etasjer.
Vi har behov for mer penger for å gjøre skolen ferdig, håper er å gi 4-500 barn en skoleplass.
Ønsker du å være med å hjelpe oss med dette kan du bruke bank konto 1503.25.02366 og merke gaven "skole i Kawangware". Bilde av to skolegutter som har forventninger til fremtiden.