Vi mangler bare 1 giver til mat programmet i Kawangware.

Et av barna på skolen.
Et av barna på skolen.

I går fikk vi en melding fra en giver at de øker gavene til dette matvareprogrammet, i dag kan vi melde at vi bare mangler 2 givere til for å kunne fullføre dette mat prosjektet i Kawangware slummen.
Organisasjonen "Heart to Heart" organiserer skolen og sørger for mat hver dag til 85 barn på en skole i slummen.
Vi trenger kr 450 pr dag for å få dette til. kr 450 dekker 2 måltider pr dag for 85 barn, nå er vi nesten i mål!