Yrkesskole i Arba Minch

Arba Minch yrkesskole er en skole som NLM og Mekane Yesus kirken i Etiopia bygde opp for mange år siden, dem ble en av landets beste yrkesskoler. NORAD har vært en solid partner.
kr 1700 pr år for å hjelpe 1 elev med skolegang på yrkesskolen.

Skolen stoppet opp på grunn av flere grunner for over 10 år siden, kirken ønsket å starte skolen opp på nytt. I 2006 åpent skolen på nytt med 40 elever fordelt på automekanikk og Data. Skolen har et 3 årig studium.

Senere har skolen utvidet studietilbudet med elektro. I dag har skolen 424 studenter.

 

Stipend / skolepenger til 30 studenter ved Arba Minch yrkesskole.  Det koster kr 1700 pr år å støtte en elev med skolepenger og plass i internatet på skolen. De har ikke økonomi selv til å gå på skole.

 

Inntekter til å drive skolen kommer fra utleie av en møbelfabrikk som ble sendt fra Sunnmøre. Gunnar Hamnøy organiserte dette med god hjelp av flere personer på Sunnmøre, ikke minst Norvald Bjørkevold var til stor hjelp.

Bilverkstedet og utstyr til dette, pluss delelager for Toyota fikk skolen i gaver fra Toyota Norge og flere av deres forhandlere og kontakter.

 

I dag drives bilverkstedet av skolen i godt samarbeid med Toyota i Addis, skolen selger deler til bilparken og utfører service på bilene. Dette gir gode inntekter til skolen.

 

I tillegg til dette driver skolen en egen kjøreskole. Denne kjøreskolen er svært populær. Noen av studentene som gikk på auto mekanikk linja og som hadde fått støtte til å gå på skolen ønsket å kjøre opp til førerkort for buss og lastebil. Noen av elevene fikk støtte til dette.

 

Ketil og Britt Signe Fuglestad fra Norge har vært og er gode rådgivere på skolen.

 

NSP Aid organiserer gaver som betaler for de fattigste studentene ved skolen, skoleåret 2011-12 var det 30 studenter som fikk dekket skole og internat utgiftene av NSP Aid.

I 2012-13 organiserer NSP Aid og betaler utgiftene for at Fuglestads kan være ved skolen.

Også siste skoleår har NSP Aid betalt for 25 elever på skolen.

 

Nytt karosseriverksted.

NSP Aid fikk en større gave fra en leser av Sunnmørsposten og flere andre har vært med å gi gaver, stor og små. Skolen hadde stor pågang for å få rettet opp koliderte bilder, det er god fortjenste for skolen.